Vác-Deákvári
Két Szív Karizmatikus Közösség 

 

A Két Szent Szív Karizmatikus Közösség 2008-ban volt 10 éves.

Hogyan is kezdődött?

1995-ben végeztem Szentlélek Szemináriumot a Barátok temploma közösségében. Ide egy
1994-es nyári lelkigyakorlaton történt önátadás és a Szentlélek érdekes látogatása kapcsán
volt egy mély lelki élményem.

Ezen az alkalmon zokogás formájában érintett meg a Szentlélek, mikor az Oltáriszentség
előtt térdeltünk és dicsőítettünk. Ekkor megkérdezte a lelkigyakorlatot tartó paptestvér
tőlem: „Mit kérek a Szentlélektől?” Mivel különleges kegyelmi állapotban voltam, azt
feleltem rá: „világi apostol akarok lenni!” Fogalmam sem volt, mit kérek, erre ő és a többi
testvér kézrátételükkel erővel hívták a számomra a Szentlelket, a kért kegyelmekkel. Nem
tudtam mi történik velem csak azt hogy nagyon boldog vagyok. Itt kezdődött az igazi lelki
életem.

A Szemináriumban a Lélek kiáradásakor is kérdezte a csoportvezetőm: „Milyen lelki
adományt kérek?” Azt válaszoltam: „Rábízom az Úrra, amiket Ő szeretne adni.”
Ezek után rengeteg adománnyal szolgáltam az Urat és testvéreimet. Először azt kérte tőlem,
a Názáret közösségbe is járjak, hogy híd legyek a két közösség között az egységért. Tehát
négy éven keresztül két közösségnek is a tagja voltam.

1998-ban nemrég elhunyt Vinkóné Marika (aki szorgalmazta nekem a szeminárium
elvégzését) a pesti Regionális Találkozóról videó anyaggal jött haza a váci Názáret
közösségbe. A videónézésen én is ott voltam. Itt hallottam, a Szentlélek kéri, vigyük be a
megújulást a plébániánkra. Nekem határozott válaszom ezután: „Nem, én nem tudom.”
Másnap otthoni imádságomban belülről hallottam a kérdést: „Miért nem?” A válaszom:
„Mert nyolc hónapos állapotos vagyok és megyek szülni a harmadik gyermekemet, más lesz
az állapotbeli kötelességem. A párbeszéd folytatódott: „Te csak kezd el, a többit bízd rám.
Adok melléd két segítőt: édesapádat és az öcsédet.” Akik akkor már szintén végeztek
Szemináriumot. A Názáret és Barátok közösségben is imádkoztak értem, és mindkét helyen
az volt a válasz: az Úr akarja így. Öcsém próbált rábeszélni, várjuk meg az új plébános atyát,
de mondtam sürget a Szentlélek.(Jó hogy a belső hangra hallgattam, mert indulásra rá két
héttel veszélyeztetett állapotban kerültem a kórházba.)

1998. május első szombatján megkerestük Mészáros József atyát, akinek akkor lett volna az
arany miséje, a két segítőmmel. „Szeretnénk a templomban felnőttekkel imádkozni,
dicsőíteni, engesztelni József atyáért is.” Ő beleegyezett, így kezdődött.

1998. május 7-én volt az első nagy alkalom. Nagyon sokat imádkoztunk, hogy Keszthelyi
püspök atya jó plébánost helyezzen hozzánk, aki hagyja a megújulást működni. Hálát adunk
Máthé György atyáért, mert nélküle nem tudtunk volna létezni. Akkortájt még nem igazán
engedték működni a Karizmatikus megújulást. „Fekete bárányként” kezeltek minket
mindaddig, míg az 1998. évi Országos Karizmatikus Találkozóra II. János Pál pápa levelet nem
küldött nekünk: „Ti vagytok a jövő misszionáriusai!”   

 

2000 nyarán már Fülöp kurzust tartottunk az izsáki testvérekkel és Zselepszki György atyával.
Sok-sok kegyelemmel.

Az I. szentlélek Szemináriumot 2000-ben indítottuk püspöki áldással és engedéllyel.

Lobmayer Imre atya is akkor végezte sok testvérrel nálunk, nagy alázatossággal. A küldetési
misére Izidor püspök atya volt felkérve, azonban betegsége miatt Kormos Miklós atyát
küldte.

A II. Szemináriumot 2003-ban több házaspár is végezte nem kis kegyelemmel, amelyen részt
vett Nagy Attila piarista szerzetes is.

Az egyik házaspárnak sok éven keresztül nem lehetett gyereke, imádságunk után az anyuka
megfogant és szült egy szép kislányt. Azóta már két gyermekük van.

2005-ben már a III. Szemináriumot tartottuk. Szintén nem volt paphiány, mert négy piarista
novícius és Palotás Tibor atya is elvégezte több testvérrel.

2006-ban mi tartottunk Északi Regionális Karizmatikus Találkozót 300 fős létszámmal, Katona
István atya tanításával. Ezt a napot a Mária Rádió közvetítette a téma Győzelmünk a
Szentlélek erejében volt. Majd Kemenes Gábor atya tartotta Szentségimádással. Több
gyógyulás és szabadulás történt ezen az alkalmon. Sokan jeleztek vissza, még azok is, akikért
távolból imádkoztunk.

2007-ben volt a IV. Szeminárium. Sok önátadással és még több kegyelemmel. Ezt papként
Fejérdy Áron atya végezte sok fiatallal. Ezek a Szemináriumok különleges kegyelmek voltak a
Szentlélektől, mert mindegyiken pap is részt vett civilekkel.

Mivel mindannyiunknak szükségük van a megújulásra. A vezetésben Katona István atyának,
lelkiatyáimnak és természetesen a plébános atyának próbáltam mindig engedelmeskedni. 

 

A közösség elkötelezettségei:

1. Karizmatikus megújulás

2. Cenákulum tartása kéthetente

3. Béke Királynő szövetség tagjai felé

4. Szeretetláng kiáradásáért

5. Igaz Élet Istenben üzenetek élése, terjesztése

6. Nagyfalui engesztelés

 

2001-ben 24 órás imahadjáratba kapcsolódtunk be húsvét dátumának egy helyre
kerüléséért. Ezután a közösségbe megjöttek a rendkívüli adományok az Egyház szolgálatára. 

 

Célunk:

1. Deákvár megújulása

2. Közösségek egysége

Most főleg az ökumenikus közösségek felé küld a szentlélek. Több testvérünk
hitoktató,karitászban dolgozik,kórházi lelki szolgálatos,dicsőítő zenekaros,imaközösségek
vezetői. Börtönpasztoráción is voltunk. Különböző tanúságtételekben vettünk részt háttér
imával, testvéreket próbáltunk felkarolni, kórházból kihozni. Azóta van, aki közülünk
bérmálkozott, van, aki felnőttként elsőáldozott. Tehát sokat szolgálunk.   

 

Fő feladatunk a 2. szombati evangelizáció, most mára többi csoportvezetővel együtt, aminél
már megalakult a TIM vezető csoport, így könnyebb lesz a vezetés.

A védelmünk a Két Szent Szív ima és a Szeretetláng rózsafüzér. Mindig a Szűzanyával együtt
munkálkodunk és védőszentünkkel, Mindszenty bíborossal és a Szent Angyalok segítségével.

Keddenként este ¾-ed 7-től találkozunk a hittanteremben. A közösségnek megtartó ereje
van.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. 

Berczeli Jánosné, Ilona

 

 

Köszöntés

„…tanuljatok tőlem,

mert szelíd vagyok és alázatos szívű,…” /Mt 11, 29/

Megnézem

Programok

plébániánkon,

közösségeink szervezésében sok színes program zajlik.

Nézzen körül nálunk!

Megnézem

Papjaink

Rolik Róbert, plébános

...Istentől jött az impulzus, belém öntötte a szolgálathoz való elkötelezettséget és kedvet is...

 

Megnézem

Miserend

Deákvári Jézus Szíve Templomban,

a Gombási Kápolnában
és a rádi templomban

Megnézem

1940,  a templomszentelés

Templomtörténet

A templom szinte teljesen közadakozásból épült
a tornyát, csak 1941-ben húzták fel...

Érdekel

Illusztráció

Közösségeink

Plébániánkon számos közösség és lelkiség működik. Ide kattintva betekintést kaphat színes hitéletünkbe.

Érdekel

A templom bejárata napjainkban

Galéria

Ezen az oldalon képgalériákat érhet el különböző témakörökben...

Érdekel

Karitász

egyházközösségi szolgálataink

Közösségi ház

számos eseménynek ad otthont...

Katolikus óvoda

Egyházközségünk
Szent Család Óvodája

Oldallagos plébániák

a Rádi egyházközség

Tanítások

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”

Róm 8,14

Elérhetőség

Cím, telefon, e-mail és az irodai szolgálat

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió