A Deákvári Családközösség

Közösségünk főként a plébániához tartozó házaspárokból, családokból szerveződött. Házaspáros kiscsoportokban találkozunk havonta egyszer, hogy megosszuk örömeinket, tapasztalatainkat, terheinket a Szentírás szavai alapján. A kiscsoportos közösség a testvéri együttlét színhelye, egymást erősítjük a hitben tanúságtételeinkkel, tematikus megosztásainkkal. Segítjük egymást a mindennapokban is!

Céljaink a közös katolikus keresztény értékeink mentén fogalmazódnak meg. Az egyházközség életében aktívan részt veszünk.

Igyekszünk követni, ami Szent Pál levelében áll:

„A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, mert magatok tanultátok Istentől, hogy szeressétek egymást. (…) Kérünk azonban titeket, testvérek, hogy ebben gyarapodjatok még, és igyekezzetek békében élni.” (1.Tessz. 4,9-10.) „Kérünk továbbá titeket, testvérek, fedjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok, a félénk szívűeket, gyámolítsátok a gyengéket, legyetek türelmesek mindenki iránt! (…) Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Minden vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok!”(1.Tessz. 5,12-22.)

 

Céljaink - a fentiekhez kapcsolódva - a következőképpen fogalmazódtak meg:

  1. Családjaink gyakorlati és lelki életének, a házaspárok egymás közti és gyermekeikkel való kapcsolatának jézusi szeretetben és örömben történő gazdagítása, családjaink kölcsönös támogatása.
  2. Nyitottság, és keresztény mivoltunk megőrzése a világban, igyekezni a „a föld sója, a világ világossága” lenni. Közösségileg felkészülni a bajba jutott, rászoruló családok segítésére, és megtenni, ami tőlünk telik.
  3. Az imádságos lelkületre és életre való folyamatos törekvés, ezek megvalósítása.

Tevékenységeink, amelyek a fenti célok elérését szolgálják:

  1. Minden hónap 1. és 3. hétfőjén 20.30-től dicsőítő imacsoportban adunk hálát mindenért és dicsőítjük az Urat a templomban.
  2. A megosztás elve alapján zajló kiscsoportos (házaspáros) összejöveteleket tartunk havonta egyszer (esténként) előre egyeztetett időpontban.
  3. Minden évben – tavasszal és ősszel – a házaspároknak lelkigyakorlatot szervezünk, egy-egy felkért lelki vezetővel (pl. pap, szerzetes) egy-egy adott téma szerint. Családi hétvégéket, kirándulásokat szervezünk. Nyáron családtábort szervezünk a gyermekeinkkel való közös kikapcsolódás, pihenés jegyében, hogy ők is jobban megismerjék egymást, és átéljék azt a közösségi élményt, amit a sok család együttléte jelent.
  4. Keressük az egyéb lehetőségeket gyermekeink számára is a közösségteremtésre, és a szükséget szenvedők segítésére. 
  5. Aktívan részt veszünk a plébánia programjaiban – zenei szolgálat, kiscsoport vezetés lelki napokon, stb.


Szeretettel várunk minden kedves családot, házaspárt, aki közösséget keres, de még nem találta meg!

 

Érdeklődni lehet:

Kőhegyi Tamás (70-375-4140)

Kőhegyi Bernadett (30-916-2631)


Frissítve: 2014. Húsvét

 

 

 

Köszöntés

„…tanuljatok tőlem,

mert szelíd vagyok és alázatos szívű,…” /Mt 11, 29/

Megnézem

Programok

plébániánkon,

közösségeink szervezésében sok színes program zajlik.

Nézzen körül nálunk!

Megnézem

Papjaink

Rolik Róbert, plébános

...Istentől jött az impulzus, belém öntötte a szolgálathoz való elkötelezettséget és kedvet is...

 

Megnézem

Miserend

Deákvári Jézus Szíve Templomban,

a Gombási Kápolnában
és a rádi templomban

Megnézem

1940,  a templomszentelés

Templomtörténet

A templom szinte teljesen közadakozásból épült
a tornyát, csak 1941-ben húzták fel...

Érdekel

Illusztráció

Közösségeink

Plébániánkon számos közösség és lelkiség működik. Ide kattintva betekintést kaphat színes hitéletünkbe.

Érdekel

A templom bejárata napjainkban

Galéria

Ezen az oldalon képgalériákat érhet el különböző témakörökben...

Érdekel

Karitász

egyházközösségi szolgálataink

Közösségi ház

számos eseménynek ad otthont...

Katolikus óvoda

Egyházközségünk
Szent Család Óvodája

Oldallagos plébániák

a Rádi egyházközség

Tanítások

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”

Róm 8,14

Elérhetőség

Cím, telefon, e-mail és az irodai szolgálat

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió